Disclaimer

Disclaimer Followfitgirls.com

Dit is de website van Followfitgirls, onderdeel van Marlou BV. Geregistreerd onder KvK nummer 80489524hierna te noemen Followfitgirls.

Alle informatie op deze website is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Ondanks het feit dat er bij de samenstelling van deze website uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Followfitgirls geen waarborg of garantie aangaande de juistheid en / of volledigheid van de informatie op de website geven en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de op de website gepubliceerde gegevens. Gebruikers vrijwaren Followfitgirls voor alle schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met informatie verstrekt door middel van de website.

Followfitgirls is genoodzaakt aansprakelijkheid voor directe en / of gevolgschade voortvloeiend uit het gebruik, of het zich baseren op de website en / of de inhoud daarvan, uit te sluiten.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Gebruiker kan op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Followfitgirls.

Deze website bevat links naar websites van derden. Followfitgirls is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

Aanbiedingen zijn geldig in de actieperiode zoals aangegeven op de website.

Intellectueel eigendom

Het is niet toegestaan de op deze website getoonde informatie, afbeeldingen en andere materialen te vermenigvuldigen, te kopiëren, te verspreiden of elk ander gebruik, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Followfitgirls, of haar licentiegevers. Een en ander onder voorbehoud van regelingen van dwingend recht.

Klachten

Indien gebruiker een klacht heeft over deze website dient gebruiker deze per e-mail aan Followfitgirls door te geven, middels het e-mailadres info@followfitgirls.com. Hierbij dient gebruiker te allen tijde zijn volledige naam en adres gegevens te verstrekken en een duidelijke omschrijving van de klacht en reden van de klacht te geven.

Klachten worden binnen 14 werkdagen in behandeling genomen en gebruiker zal hierover worden geïnformeerd.

Google Analytics

Followfitgirls maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief Adwords-advertenties van Followfitgirls bij Google zoekresultaat-pagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Followfitgirls te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Followfitgirls heeft hier geen invloed op. Followfitgirls heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Disclaimer #Hello New You Programma

  • We zijn geen experts maar delen met passie en enthousiasme onze ervaringen op het gebied van een fitte en gezonde levensstijl
  • Meedoen met de workouts is op eigen risico. Bij eventuele blessures zijn wij niet aansprakelijk

Voorwaarden

  • Je ontvangt 6 maanden onbeperkt toegang tot de #Hello New You Facebook community
  • Het is niet mogelijk om tussendoor je abonnement op te zeggen
  • Na 6 maanden stopt het abonnement automatisch
  • Het is uiteraard mogelijk om je abonnement te verlengen door na 6 maanden weer een membership te bestellen
  • Deze membership toegang is niet overdraagbaar
  • Het is niet toegestaan om content van de #Hello New You Facebook community te verspreiden of te vermenigvuldigen
  • Op alle content berust copyright van Followfitgirls.com (onderdeel van Marlou BV)